T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Erzincan Refahiye İlçe Halk Kütüphanesi

{YESIL_MENU_DAL_ISMI}

P N

Erzincan'a 71 km uzaklıkta, 1744 km2 yüzölçümlü Refahiye ilçesinin nüfusu TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 10.625'dir. Eski adı Gercanis olan Refahiye'nin tarihine ilişkin ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Erzincan yöresi ile aynı yönetimler altında yaşadığı sanılmaktadır. İlçeye, Erzincan Mutasarrıfı Şefık Paşa tarafından, bolluk anlamına gelen Refahiye adı verilmiştir.

Erzincan Şehir Rehberini Görüntülemek İçin "Ayrıntıya" Tıklayınız.

Kütüphane Mesai Saatlerini Öğrenmek İçin "Ayrıntıya" Tıklayınız.

İhtiyaç Duyabileceğiniz Sitelere Ait Linkleri İncelemek İçin "Ayrıntıya" Tıklayınız.

İstatistik, geçmiş ve şimdiki durumla ilgili toplanmış sayısal verileri, geliştirilmiş olan bazı tekniklerle analiz ederek gelecek hakkında karar vermemizi kolaylaştıran bir bilim dalıdır. Kütüphanemizin istatistikleri için "Ayrıntıya" tıklayınız.

Ülkemizde ve Dünya'da kutlanan belirli gün ve haftaları sizler için derledik. Belirli gün ve haftalar için "Ayrıntıya" tıklayınız.

Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatı ile ilgili Eserlerin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesidir. TEDA, Türk kültür ,sanat ve edebiyatının klasik ve çağdaş eserlerinin ilgili ülkelerin tanınmış yayınevlerince Türkçe dışındaki başka dillere çevrilmesi, o dilin konuşulduğu ülke veya ülkelerde yayınlanması, tanıtılması ve pazarlanması esasına dayalı özünde bir “çeviri ve yayım” destek projesidir.

Edebiyat Eserlerini Destek Projesi Türk edebiyatının gelişimine katkı sağlayacak nitelikteki özgün edebiyat eserlerini üretecek veya bunları yayımlatacak yazarlara sağlanacak maddi destek projesidir.

Rol model olacak değerlerimizin hatırlatılmasına ve anlatılmasına katkı sağlayacak "Şehir - İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Projesi" Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir.

Erzincan Geneli Geleneksel Kutlama, Festivaller ve Şenlikler

Erzincan'da günlük, haftalık veya daha çok aralıklarla çıkan, bölge haberlerine mekan veren, yöresel gelişmeyi, sorunları ön planda tutmaya çalışan yerel basın olan gazeteleri incelemek için "Ayrıntıya" tıklayın.