T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Erzincan Refahiye İlçe Halk Kütüphanesi

Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz

      Kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması, benimsetilmesi ve bilgiye ulaşımın yaygınlaştırılması doğrultusunda kültür ve fikir ürünlerini temin ederek, koruma altına almak ve toplumun hizmetine sunmak; milli kültürümüzün gelişmesi ve uluslararası alanda tanınmasını, gelişmesini sağlamak amacıyla edebiyat, fikir ve sanat eserlerini ırk, cinsiyet, yaş, din, eğitim, sosyo-ekonomik düzey ve politik görüş farklılıklarını görmeksizin toplumun hizmetine sunmaktır.

Vizyonumuz


      Bilgi toplumuna ulaşma yolunda bilgiyi, kültürü ve sanatı hayatın merkezine taşımak; fikir ve sanat eserleri ile ulusal ve evrensel kültüre katkıda bulunarak yaşam boyu öğrenme adına kütüphane kullanıcılarının zamanlarını verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak, öğrenimlerini destekleyecek şekilde yayın koleksiyonunu sürekli yenilemek, bireysel ve toplumsal gelişim için gereksinim duyulan bilgiyi için başvuru merkezi olmak.                                                               Misyon & Vizyon.png