T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Erzincan Refahiye İlçe Halk Kütüphanesi

Ödünç ve İade Kuralları

1. Ödünç verme hizmetinden yararlanmak için kütüphaneye üye olmalıdır.
2. Üye kartı veya T.C. Kimlik numarasını (yabancı kullanıcılar için Yabancı Kimlik numarasını) gösterir belge (T.C. Kimliği, sürücü kimliği) ile ödünç alabilirler.
3. Danışma kaynakları (ansiklopedi, sözlük, şehir belgeliği vb.) ve sıklıkla aranan materyaller ödünç verilmez.
4. Bir seferde üç (3) kitap, üç (3) kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı (6) materyal ödünç verilir.
5. Ödünç verme süresi kitaplar için on beş (15) gün, kitap dışı materyaller için yedi (7) gündür.
6. Ödünç alınan eserlerin zarar verilmeden zamanında iadesi esastır.
7. Ödünç alınan materyalin süresi, iade edilmesi gereken günden 1 gün önce kütüphaneye bildirilerek 1 defa (15 günlük ek süre) uzatılabilir.
8. Üzerinde süresi dolmuş materyal bulunan kullanıcılara, üzerlerindeki materyalleri iade etmedikçe, yeni materyal ödünç verilemez.
9. Zamanında iade edilmeyen materyaller için, ilgiliye e-posta, SMS ve mektup ile hatırlatmada bulunularak, iade edilmesi istenir.
10. İade edilmeyen, kullanılmayacak derecede yıpratılan ya da kaybedilen materyaller için kütüphane yönetimi tarafından, eserin piyasadan güncel fiyatı ile temin edilmesi, temin edilemiyorsa rayiç bedelini ödenmesi istenir.